Bestuur

Raad van bestuur en comités
Onze raad van bestuur bestaat uit belangrijke spelers uit de industrie die erkend zijn voor hun expertise en afkomstig zijn uit de biotech, grote farmaceutische bedrijven, universiteiten en de agrotechsector, en uit vertegenwoordigers van de provincie Luxemburg en het Waals Gewest!

Bestuurders in het directiecomité van CER Groupe

 • PROESS Gottfried, KEGT - Voorzitter
 • BONTEMPS Philippe, Provincie Luxemburg - Vicevoorzitter
 • VANLOOCKE Olivier, CER Groupe - Bestuurder, CEO
 • BARET Philippe, UCL - Bestuurder
 • DE BORMAN Béatrice, DIAsource ImmunoAssays - Bestuurder
 • DENOEL Philippe, GSK Vaccines - Bestuurder
 • DESMECHT Daniel, ULg - Bestuurder
 • DIVOY Christian, landbouwer - Bestuurder
 • GILLARD Dominique, Province du Luxembourg - Bestuurder
 • HEROUFOSSE François, Wagralim - Bestuurder
 • LAMBERT Marc, MLA Consulting - Bestuurder
 • MASSARD Christian, Provincie Luxemburg - Bestuurder
 • MOREAUX Benoit, QbD - Bestuurder
 • SMETS Katelijne, ARSIA - Bestuurder

Waarnemers in de raad van bestuur van CER Groupe

 • BASTIAENS Annette, Waals Gewest - Waarneemster
 • LEONARD Sophie, Waals Gewest - Waarneemster
 • GORIELY Stanislas, ULB – Waarnemer

Strategisch comité

De taken van het strategisch comité zijn:

 • een strategie bepalen en een uitvoeringsplan voorstellen aan de raad van bestuur
 • toezien op de uitvoering van het strategisch plan door het directiecomité
 • de evolutie van de omgeving opvolgen en het strategisch plan bijsturen indien nodig

Leden van het strategisch comité:

 • DENOËL Philippe - President Biowin & GSK
 • BOUCHAT Jean-Claude - CEO Thymolux/ECI
 • HEROUFOSSE François - Wagralim
 • WALLEMACK Hugues - Exo Biologics
 • DEMONTÉ Dominique - Brussels South Charleroi Biopark (BSCB)
 • DECHAMPS Marc - Biowin, CEBR
 • DESMECHT Daniel - ULg
 • LIZIN Pascal - Bestuurslid in verschillende bedrijven
 • VAN PUTTE Anthony - Pool Mecatech
 • VANLOOCKE Olivier - CEO CER Groupe
 • PROESS Gottfried - Voorzitter raad van bestuur CER Groupe

Auditcomité

Het auditcomité staat de raad van bestuur bij in zijn toezichts- en controletaken op de volgende gebieden:

 • de correcte toepassing van de boekhoudkundige principes, alsook de wijzigingen die daarin kunnen worden aangebracht bij veranderingen in de wetgeving;
 • de kwaliteit en efficiëntie van het financiële rapportageproces;
 • de analyse van de begroting, de jaarrekening en de geconsolideerde rekening van de stichting, met inbegrip van overdrachten tussen dochterondernemingen, alsook de jaarlijkse beheersverslagen en de verslagen van de accountant hierover;
 • de analyse en opvolging van belangrijke aanpassingen die op aanbeveling van de accountant in het kader van de wettelijke controle moeten worden aangebracht;
 • de analyse van alle tussentijdse financiële staten en alle andere financiële mededelingen aan derden;
 • de analyse van alle andere belangrijke boekhoudkundige, fiscale en financiële rapportage, met inbegrip van de rapportage van complexe en/of niet-routinematige transacties.

Leden van het auditcomité:

 • GÉNARD Brigitte - Bestuurster
 • MORRO Terry - CFO West-Europa Omaya
 • VANDEBROEK Jean-Luc - CFO Hyloris