Succesverhalen

Uw succes is onze prioriteit!

CER Groupe is er trots op voortdurend betrokken te zijn bij kritieke ontwikkelingen in opdracht van onze partners of dochterondernemingen om de klinische fase te verwezenlijken, de markt te bereiken of de positionering van hun product of technologieën te versterken.

Uw succes is onze prioriteit! Aanvullen wat ontbreekt om een IND-aanvraag te kunnen indienen, inzicht krijgen in kritieke biologische kenmerken om de prestaties van een diagnostische assay te verbeteren, een robuuste methode ontwikkelen voor het routinematig testen van uw product ... het zijn slechts enkele voorbeelden van onze bijdragen ter ondersteuning van onze partners bij hun ontwikkeling!

Hier volgen enkele voorbeelden van succesverhalen waarin de bijdrage van CER Groupe van cruciaal belang was:

Novadip

Novadip is een biotechbedrijf in een klinische fase dat autologe celtherapieproducten ontwikkelt die in eerste instantie waren geïndiceerd voor reconstructie van kritiek weefsel. We zijn er trots op dat Novadip aan CER Groupe de volledige preklinische ontwikkeling van het product NVD-003 voor reconstructie van kritieke botdefecten als gevolg van non-union bij trauma heeft toevertrouwd. De studies die in het kader van deze nauwe samenwerking zijn uitgevoerd, hebben veelbelovende resultaten opgeleverd met betrekking tot zowel de doeltreffendheid als de veiligheid van het product. Deze resultaten zijn opgenomen in het IND-dossier dat bij de autoriteiten is ingediend. Het product bevindt zich nu in klinische fase 1/2 en heeft zijn eigenschappen bij patiënten aangetoond.

ATB Therapeutics

ATB Therapeutics is een preklinisch immuno-oncologisch biotechbedrijf dat ATBodies ontwikkelt, antilichaam-toxine bioconjugaten geproduceerd in plantencellen en gekenmerkt door zeer stabiele linkers, wat resulteert in zowel een hoge potentie als een zeer lage toxiciteit. Aanvankelijk was het project een concept dat door de oprichters was bedacht, en CER Groupe was er - naast andere belanghebbenden - in een zeer vroeg stadium betrokken om de eerste fasen van het project te helpen opbouwen. Naast deze initiële bijdrage werd een nauwe samenwerking opgezet om het bedrijf binnen onze faciliteiten te incuberen en ATB Therapeutics te ondersteunen bij zowel het ontwerp van de eerste constructen als bij de routineanalyse van monsters tijdens de procesontwikkeling. Deze resultaten werden door ATB Therapeutics gebruikt om meer fondsen te werven en een sterk team op te bouwen. Dat team telt vandaag meer dan 20 mensen die hard werken om de preklinische ontwikkeling van hun eerste therapeutische kandidaat te voltooien.

PDC*Line

PDC*Line is een biotechbedrijf in een klinische fase dat een nieuwe klasse van kant-en-klare kankerimmuuntherapieën ontwikkelt op basis van een eigen plasmacytoïde dendritische cellijn (PDC*line) die is voorgeladen met peptiden afgeleid van tumorantigenen.Dankzij deze veelbelovende technologie kon PDC*line een succesvolle first-in-human fase Ib haalbaarheidsstudie uitvoeren bij melanoom. Samen met CER Groupe, die verschillende proof-of-conceptstudies uitvoerde en zorgde voor een diepgaande karakterisering van de immuunrespons geïnduceerd door hun hoofdkandidaat, heeft PDC*Line een robuust preklinisch pakket samengesteld voor een nieuwe kandidaat die nu ook is overgegaan naar de klinische-ontwikkelingsfase (PDC*lung).