Niet-klinische diensten

Erkende expertise

Niet-klinische diensten

Onze expertise in niet-klinische diensten wordt erkend door biotech- en farmaceutische bedrijven, met name in de sectoren immunologie, oncologie, infectiologie en implanteerbare medische hulpmiddelen.

Ontdekkingsdiensten

CER Groupe ontwikkelt voortdurend nieuwe modellen op maat, zowel in-vitro- als verschillende diermodellen.

Meer informatie

Farmacologie

Farmacologie - de studie van de biologische effecten van een verbinding in een levend organisme - geeft u inzicht in hoe goed uw compound uw beoogde indicatie kan behandelen.

Meer informatie

Immuunmonitoring

Ons team van deskundigen helpt u bij het ontwerpen van passende strategieën voor immuunmonitoringonderzoek om de ontwikkeling van uw geneesmiddel te versnellen en het te integreren tijdens uw preklinische in-vitro- en in-vivo-onderzoeken.

Meer informatie

Testen van GLP-residuen

We beheren routinematig onderzoek naar residuen dankzij onze GLP-certificering, onze faciliteiten voor productiedieren en onze zeer gespecialiseerde capaciteiten op het gebied van massaspectrometrieanalyse.

Meer informatie

GLP-veiligheidsstudies

Onze diensten voor veiligheidsstudies zijn GLP-gecertificeerd en volgen de beste normen: ICH, VICH en ISO.

Meer informatie

Batchtests en karakterisering

CER Groupe beschikt over de uitrusting om uw biologische producten te karakteriseren in termen van zowel fysisch-chemische als activiteitsparameters.

Meer informatie

Analytische ondersteuning

Ons team van wetenschappelijke en technische deskundigen streeft ernaar betrouwbare resultaten te leveren voor haalbaarheidsstudies, ontwikkeling en validatie van assays, en routinetests.

Meer informatie