Contaminantenanalyse - residuen, allergenen en toxinen

Een referentiecentrum voor de analyse van contaminanten in voeding

CER Groupe is al tientallen jaren een referentiecentrum voor de analyse van contaminanten in voeding.

De expertise van het laboratorium is internationaal erkend en heeft geleid tot de toekenning van het statuut van nationaal referentielaboratorium door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV-AFSCA), samen met onze partner ILVO.

Analyses worden uitgevoerd volgens de ISO17025-richtlijnen voor regionale, nationale en internationale partners in Europa. Jaarlijks worden meer dan 16.000 analyses uitgevoerd, voornamelijk via immunoassays of massaspectrometriemethoden. Er zijn ook multi-allergeenmethoden beschikbaar om gelijktijdig tot 13 targets te detecteren.

Naast de snelle doorlooptijden vormt de flexibiliteit van CER Groupe een grote troef die snelle validatie van een nieuwe techniek in een nieuwe matrix of een nieuwe compound mogelijk maakt, en waardoor CER Groupe grote voedselcrises heeft kunnen beheersen (waaronder dioxines, prion en fipronil).

Onze analysemethoden (immunoassays, UHPLC-MS/MS, GC-MS/MS, HLPC-UV/fluo, UHPLC-HRMS, APGC-MS/MS) zijn beschikbaar voor de volgende stoffen en matrices.

Stoffen

 • residuen van diergeneesmiddelen: antibiotica, hormonen, thyreostatica, NSAID's, anthelmintica, coccidiostatica, β-agonisten, enz.
 • voedselallergenen
 • pesticiden en PCB's
 • mycotoxinen
 • mariene toxinen
 • plantaardige toxinen
 • verboden kleurstoffen

Matrices

 • levensmiddelen
 • diervoeders (inclusief grondstoffen)
 • biologische en milieuweefsels
 • swabs, water, CIP-monsters, enz.

Deze activiteit is sinds 1997 ISO17025-gecertificeerd (073-TEST).

Het testen van voeding en diervoeders vereist geoptimaliseerde logistieke stromen, strenge tests en snelle resultaten om te kunnen anticiperen op de mogelijke gezondheidsrisico's van een specifiek product dat allergene stoffen bevat. Door te kiezen voor CER Groupe kunt u profiteren van een grondig opgebouwde routine en gedegen expertise in allergeentests!

Als nationaal referentielaboratorium zijn onze belangrijkste taken:

 • technische en wetenschappelijke bijstand verlenen aan erkende laboratoria (normen, ontwikkeling en validering van methoden, enz.) voor onze activiteiten als NRL:
  • allergenen
  • residuen van diergeneesmiddelen en verboden stoffen
  • mycotoxinen, plantaardige en mariene toxinen
  • pesticiden in levensmiddelen van dierlijke oorsprong
 • communicatiegroepen organiseren over het gebruik van analysemethoden (HPLC-MS/MS, UHPLC-MS/MS, GC-MS/MS, HPLC-UV/fluorescentie)
 • cursussen/workshops organiseren over het gebruik van analysemethoden (HPLC-MS/MS, UHPLC-MS/MS, GC-MS/MS, HPLC-UV/fluorescentie, ELISA, FCIA of PCR)
 • ringtests organiseren
 • nieuwe analysemethoden ontwikkelen en/of bestaande methoden verbeteren in verband met de regelgeving, met name op verzoek van het AFSCA
 • analyses uitvoeren in het kader van het monitoringplan van het AFSCA
 • op de hoogte blijven van wetenschappelijke, technische en juridische literatuur
 • deelnemen aan workshops georganiseerd door de Europese referentielaboratoria, het Europees netwerk voor voedselallergenen en andere technische en wetenschappelijke bijeenkomsten (AOAC, CEN, enz.)
 • deelnemen aan ringtests op internationaal niveau

Vele andere toegepaste projecten

Naast zijn analysediensten en NRL-activiteiten is CER Groupe ook betrokken bij veel toegepaste projecten, waaronder de ontwikkeling/productie van referentiematerialen, de ontwikkeling van nieuwe analysemethoden en het ontwerp en de ontwikkeling van innovatieve apparaten voor snelle en decentrale detectie van allergenen. CER Groupe beschikt over aanzienlijke expertise en ultramoderne laboratoriuminstrumenten om op betrouwbare wijze residuen en contaminanten op te sporen in voeding en voeders, alsook in diverse biologische of milieumonsters.

Key figures

16.000

>16.000 analyses per jaar (allergenen, residuen en contaminanten)

13

Multi-allergeendetectiemethode voor 13 prioritaire allergenen

1997

ISO 17025-certificering sedert 1997

24

Resultaten beschikbaar in 24 uur, afhankelijk van de targetstof

CASESTUDY

Solanine en chaconine in aardappelen en aardappelproducten verkrijgbaar in België

Zoals vele andere planten van de nachtschadefamilie bevatten aardappelen van nature alkaloïden, waarvan de belangrijkste de glycoalkaloïden α-solanine en α-chaconine zijn.

Contact us