PEPTIBoost: een FoodWal-projectportfolio toegekend via Win4Excellence van het Waals Gewest

Het PEPTIBoost-project heeft tot doel nevenproducten van eiwitten uit de voedingsindustrie te bevorderen in de productieketen van functionele voeding, meer bepaald bioactieve peptiden geformuleerd als eiwithydrolysaten die toepasbaar zijn voor de gezondheid van mens en dier.

Bioactieve peptiden staan bekend om hun hoge weefselaffiniteit, hun specificiteit en hun efficiëntie voor gezondheidsbevordering (hypotensief, immuunmodulator, diabetes, enz.). Daarom is de zoektocht naar bioactieve peptiden uit voedingsmiddelen de laatste tijd exponentieel toegenomen. In de loop der jaren zijn veel potentiële bioactieve peptiden in voedingsmiddelen gedocumenteerd. Er zijn echter nog steeds belemmeringen, zoals de noodzaak om de voorwaarden voor productie op industriële schaal vast te stellen en het gebrek aan goed opgezette klinische proeven om onderbouwd bewijs te leveren voor gezondheidsclaims. Dit project heeft tot doel het gehalte aan bioactieve peptiden in geselecteerde natuurlijke voedingsmatrices en geassocieerde nevenproducten in de voedselverwerkingsketen (lactoserum, colostrum, bacteriën, plantaardig, enz.) vast te stellen en in kaart te brengen, om vervolgens het gehalte te versterken via enzymatische en fractionerings-/verrijkingsprocessen die op industriële schaal kunnen worden toegepast.

Er zal ook bijzondere aandacht worden besteed aan de in-vitro- en in-vivovalidatie van de biologische eigenschappen van deze bioactieve peptiden voor de gezondheid en het gedrag van de darmmicrobiota. Tot slot zal dit project ook gericht zijn op de ontwikkeling van een kunstmatige intelligentie die de fysisch-chemische kenmerken van eiwithydrolysaten en hun reacties op targets kan voorspellen op basis van structurele gegevens over het broneiwit en de gegenereerde peptiden.

Deze voorspellende modellen moeten de ontwikkeling van nieuwe peptidehydrolysaten versnellen, de kosten verlagen en de risico's die inherent zijn aan elk O&O-project tot een minimum herleiden.

De projectportfolio zal uit zes delen bestaan, zoals hieronder beschreven:

  • de productie van hydrolysaten met originele peptideprofielen - aanmaak van bibliotheken van alternatieve enzymen en probiotica Partners: ULiège (CIP, A. Matagne) – CER Groupe (P. Filée)
  • hydrolysaten met originele peptideprofielen - Ontwikkeling van een nieuwe celgastheer en bioprocesstreaming Partners: ULiège (MiPi, F. Delvigne) – UNamur (URBM, F. Renzi)
  • de moleculaire karakterisering van peptidehydrolysaat door middel van massaspectrometrie, hybride technieken en moleculaire spectroscopie Partners: ULiège (MSLab, G. Eppe) ULiège (CIP, A. Matagne) ULB (V. Raussens) – CER Groupe (N. Gillard)
  • de biologische karakterisering van bioactieve peptiden (celgebaseerde assays) Partners: UNamur (URBC T. Arnould) – CER Groupe (P. Filée, N. Gillard)
  • de in-vivokarakterisering van bioactieve peptiden Partners: UCLouvain (MNUT, A. Neyrinck) – CER Groupe (P. Filée, N. Gillard)
  • de in-silicokarakterisering van bioactieve peptiden Partners: Multitel (J-Y Parfait) – UNamur (UCPTS, C. Michaux)
Bent u geïnteresseerd om u kandidaat te stellen voor een van de zes doctorandi die aan het PEPTIBoost-project werken? Neem contact op met onze collega Nathalie Gillard.

Other news

INVITATION to the 3rd edition of symposium on Food Allergens: regulation, management and detection
Meer informatie
CER Groupe gaat verder met de modernisering van de infrastructuur op de vestiging van Marloie
Meer informatie
Een partner voor uw ontwikkelingen in de bioproductie, van O&O tot preklinische validatie.
Meer informatie

Contact us